Aylar: Mart 2016

Şifresiz SSH

Yerel sunucu veya kendi bilgisayarımızda konsoldan giriş yaptıktan sonra; ssh-keygen -b 1024 -t dsa 3 tane soru soracak enter ile geçebilirsiniz. oluşan anaktarımızı karşıdaki sunucuya hangi kullanıcı ile bağlanacaksak ona göre yazıp bağlanıyoruz. Ben uzaktaki sunucuma root ile bağlanıyorum. scp /root/.ssh/id_dsa.pub [email protected]:/root/.ssh/authorized_keys Bu işlemin ardından şifre sormadan sunucuya bağlantı...

Ubuntu Kurulumu Sonrası Ayar ve Program Yüklemeleri

Ubuntu Sistem Güncelleme yapalım apt-get update && apt-get dist-upgrade Oracle Java kuralım add-apt-repository ppa:webupd8team/java apt-get update apt-get install oracle-java8-installer apt-get install oracle-java8-set-default PhpStorm Kuralım https://www.jetbrains.com/phpstorm/download/#section=linux-version Firefox Ayarları  (Sync üye oldum belki gerek kalmaz bir dahakine) Arama motorunu Google çevirelim. ABP eklentisini indirelim. Midnight Commander ve bir kaç iyi adam...

Latex Kullanımı

Latex kullanımı Office kullanımından biraz farklıdır ancak alışınca daha hızlı ve çıktıları güzel yazılar elde ediyorsunuz. Özellikle şablona göre hazırlanması gereken tezlerde çok rahat ediyorsunuz. 157 dk’da Latex ile en güzel dökümanlardan biri Tobias Öetiker tarafından hazırlanmış. https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf Latex ile tez yazma , Latex ile proje oluşturma işlemlerini yapabilir...

Installation After Laravel Providers

Laravel DebugBar https://github.com/barryvdh/laravel-debugbar composer require barryvdh/laravel-debugbar Sisteme tanıtma config/app.php içine, Providers kısmına, BarryvdhDebugbarServiceProvider::class, Aliases kısmına, ‘Debugbar’ => BarryvdhDebugbarFacade::class, Aktif etmek için; php artisan vendor:publish –provider=”BarryvdhDebugbarServiceProvider” Laravel Ide Helper https://github.com/barryvdh/laravel-ide-helper composer require barryvdh/laravel-ide-helper   Sisteme tanıtma config/app.php içine, Providers kısmına,   BarryvdhLaravelIdeHelperIdeHelperServiceProvider::class, php artisan ide-helper:generate php artisan vendor:publish Collective html...