Apache SSL Ayarları

Export edilen pfx sertifika kullanılarak apachede ssl ayarı 
openssl pkcs12 -in [export_edilen.pfx] -nocerts -out [anahtar-dosyasi.key] 
openssl pkcs12 -in [export_edilen.pfx] -clcerts -nokeys -out [sertifika.crt]
mcedit /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl
SSLEngine on
SSLCertificateFile /root/anahtar-dosyasi.key
SSLCertificateKeyFile /root/sertifika.crt
/etc/init.d/apache2 restart
key oluştururken girdiğiniz şifreyi girilecek.