Kategori: domain yönlendirme

  • Nginx www yönlendirme

    Nginx www yönlendirme

    Mevcut domain ayar dosyasının içine girerek server{ ile başlayan kısmın üstüne gelecek şekilde aşağıdaki örnek gibi yapacağız. Böylelikle linuxuzmani.com ve www.linuxuzmani.com için ayrı ayrı ayar okuyacak. 301 ile geldiği linkide ekleyerek www.linuxuzmani.com a yönlendiriyor. server {listen 80;server_name linuxuzmani.com;return 301 http://www.linuxuzmani.com$request_uri; }

x Logo: Shield Security
Bu site
Shield Security tarafından korunuyor →