Kategori: pfx to crt

  • Apache SSL Ayarları

    Export edilen pfx sertifika kullanılarak apachede ssl ayarı  openssl pkcs12 -in [export_edilen.pfx] -nocerts -out [anahtar-dosyasi.key]  openssl pkcs12 -in [export_edilen.pfx] -clcerts -nokeys -out [sertifika.crt] mcedit /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl SSLEngine on SSLCertificateFile /root/anahtar-dosyasi.key SSLCertificateKeyFile /root/sertifika.crt /etc/init.d/apache2 restart key oluştururken girdiğiniz şifreyi girilecek.

x Logo: Shield Security
Bu site
Shield Security tarafından korunuyor →