Django Admin Panel Trickleri

ana uygulamanın urls.py içinde
} süslü parantezden sonra
admin.site.site_title = “BackEnd Yönetimi”
admin.site.site_header = “Sistem Yönetimi – BackEnd”
admin.site.site_index = “Ana sayfanın başlığında yazar”
admin.py içinde
class MortalityAdmin(admin.ModelAdmin):
list_display = (‘date’, ‘tank’, ‘fishopr’, ‘quantity’,‘brutquantity’, ‘company’, ‘facility’, ‘unit’)
#admin panelden girildiğinde gelecek liste.
ordering = (‘id’)
#ilk sıralanmasının nasıl olacağını söylr
search_fields = (‘id’,‘date’,‘tank__name’)
#hangi fields(sutunlarda) arama yapılacağınıı gösterir. id ile rdbm ile bağlanmış bilgilerdein içinde
arama için __ eklenerek alan belirler.
readonly_fields = (“created”, “updated”,)
#oluşturulduktan sonra değiştirilemeyecek alanlar.
list_per_page = 25
#her sayfada kaç kayıt gösterilecek.
date_hierarchy = ‘date’
#date hiyeyrarşisi oluşturuyor.
fields = (('date','tank'),'company', 'facility', 'unit', 'fishopr', 'quantity', 'brutquantity',
     'mortalitytype',"user")alanların sıralamasını belirlersin. her virgül bir satır. ()tuple yaparsak aynı satırda olur o alanlar.
fieldsets = (
  ("Operasyonel Bilgiler", {
    'fields': ('quantity', 'brutquantity', 'mortalitytype'),
    "description": "Mortality Rakamsal Değerleri"  }),
  ('Genel Bilgiler',{
    'fields': (('date', 'tank'), 'company', 'facility', 'unit','fishopr', "user"),
    "description" : "Mortality Genel Bilgileri" ,
     'classes':('collapse',)  }))
ilgili admin sayfasını güzelce bölümlere ayırıyor. fields ile aynı anda kullanılamaz.
RichText kullanımı. Bunun için ckeditor tercih ettik biz.
pip install django-ckeditor ile yüklemeyi yapıyoruz.
sonra modele gidip import yapıyoruz.
from ckeditor.fields import RichTextField
Text olan bir alanı RichTextField() olarak değiştiriyoruz . Makemigration ve migrate yapıyoruz.
description = models.TextField(max_length=200, verbose_name=_("Description"), blank=True)
description = RichTextField(max_length=200, verbose_name=_("Description"), blank=True)

CKEDITOR_CONFIGS ={
       'default' : {
       'toolbar':'full',
       'heidght' : 700,
        'width':1000
 } }
modelin admin sayfasında ona bağlı modeli getirmek. article <- comments="" gibi.="" pre="">
class FishOperationInline(admin.TabularInline/StackedInline):
  model = Fishoperation
  fields = 'id', 'tank', 'fish_type',
oluşturduk. ve bunu fishoperation tablosunun bağlı! olduğu admin tablosuna yazarız.
class FishEntryAdmin(admin.ModelAdmin):
  readonly_fields = ("created", "updated",)
  inlines = (FishOperationInline,)
  'classes':('collapse',
'classes':('collapse',) -> gizle göster yaptırıyor.
bir model içinde sanki alanmış gibi göstermek için @property kullanılır.

Yorum yapın