Laravel DebugBar https://github.com/barryvdh/laravel-debugbar

composer require barryvdh/laravel-debugbar

Sisteme tanıtma config/app.php içine,

Providers kısmına,
BarryvdhDebugbarServiceProvider::class,

Aliases kısmına,
‘Debugbar’ => BarryvdhDebugbarFacade::class,

Aktif etmek için;
php artisan vendor:publish –provider=”BarryvdhDebugbarServiceProvider”

Laravel Ide Helper https://github.com/barryvdh/laravel-ide-helper

composer require barryvdh/laravel-ide-helper
 

Sisteme tanıtma config/app.php içine,

Providers kısmına,

 
BarryvdhLaravelIdeHelperIdeHelperServiceProvider::class, 

php artisan ide-helper:generate
php artisan vendor:publish

Collective html  
 
"require": {
    "laravelcollective/html": "5.2.*"
}

Next, update Composer from the Terminal:
composer update
Next, add your new provider to the providers array of config/app.php:

‘providers’ => [
 
// …
 
CollectiveHtmlHtmlServiceProvider::class, 
  // …
 
],
 

Finally, add two class aliases to the aliases array of config/app.php:

‘aliases’ => [ 
// … 
Form’ => CollectiveHtmlFormFacade::class,
 
‘Html’ => CollectiveHtmlHtmlFacade::class,
 
// 

],

Laracast/Generator
composer require laracasts/generators
LaracastsGeneratorsGeneratorsServiceProvider::class, 
 
ORM kurulumu
composer require doctrine/dbal  
 
Intervention Image 
http://image.intervention.io/getting_started/installation
 
composer require intervention/image
 
Providers  
InterventionImageImageServiceProvider::class 
 
Aliases
'Image' => InterventionImageFacadesImage::class
 
Publish 
php artisan vendor:publish --provider="InterventionImageImageServiceProviderLaravel5" 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir