Openvz Yedekleme


OpenVZ ile kurduğumuz sanal sunucuların yedekleme, başka bir openvz kurulu sunucuya taşıma ve bunların geri yüklemelerini yapacağız. OpenVZ kurulu olduğu sunucuyu host olarak tanımlıyoruz. Üzerindeki sanal bilgisayarları konteyner olarak tanımlıyoruz. Kavramlara alışmak adına bu isimlerle kullanacağım. 

Host sunucuda Vzdump ve Rsync paketlerini kuracağız.

#Debian
apt-get install vzdump rsync 

#CentOS
yum install vzdump rsync

Bütün konteynerlerin yedeğini aynı anda almak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz. Burada dikkat edilecek husus,  disk alanınızın bütün sunucuları almaya yetecek kadar olmasıdır. Bu işlem sırasında sunucular hizmet vermeyecektir. Yedekleme işleminde –compress komutu ile sıkıştırma işlemide yaptırıyoruz. Eğer alan sorununuz yoksa bunu kullanmayıp daha hızlı yedek/klon alabilirsiniz.

mkdir /backup
vzdump –compress –dumpdir /backup –stop –all

Sadece bir tane konteyner yedeklemek istersek id numarası ile bunu yapacağız. 

vzdump –compress –dumpdir /backup –stop 101

Yukarıdaki işlemlerde sanal sunucuları durdurup yedek alıyoruz. Açılış işlemleri uzun süren bir süreciniz veya açılış sonra başlaması uzun süren servisleriniz varsa beklememek için durdurmak yerine bekleme modun da yedek/klon alabilirsiniz.

vzdump –compress –dumpdir /backup –suspend 101

Geri Yükleme

Klonlamak istediğimiz sanal sunucumuzun yedeğini başka bir sunucu üzerinde ayağa kaldırmak için karşı sunucuya gönderiyoruz. Buradaki id isterseniz başka kullanabilirsiniz. Ayrıca ip bilgileri vb. bilgileri de gözden geçirmeyi unutmayın. Ben önceki sunucuda 101 id numaralı sanal sunucuyu yeni hostta 201 id olarak çalıştırmak istiyorum.

scp /backup/vzdump-101.tgz root@192.168.0.101:/home

vzdump –restore /home/vzdump-101.tgz 201
vzctl set 201 –hostname yeni201.linuxuzmani.com –save
vzctl set 201 –ipdel 192.168.0.2 –save
vzctl set 201 –ipadd 192.168.0.201 –save
vzctl start 201


Yedekten Dönme

Eğer daha önce dump/yedek aldığınız bir tarihe dönmek isterseniz tavsiyem ilk önce konteyneri silmeniz. Sonra Restore yapmanız.

vzctl destroy 101
vzdump –restore /backup/vzdump-101.tgz 101
vzctl start 101


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x Logo: Shield Security
Bu site
Shield Security tarafından korunuyor →